Tietoa tulorekisteristä

Työnantajat tai muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Muita suorituksen maksajia ovat esimerkiksi yhdistykset, säätiöt, yhtymät ja asunto-osakeyhtiöt.

Myös kotitalouden, joka toimii työnantajana tai maksaa korvausta toiselle tehdystä työstä, on ilmoitettava tiedot maksetuista palkoista tulorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava jokaisen maksutapahtuman jälkeen viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.
Jos olet aiemmin valtuuttanut jonkun toisen asioimaan puolestasi esimerkiksi veroasioissa, on valtuutus tehtävä nyt uudelleen. Valtuuden tulorekisterissä asioimiseen voi antaa palvelussa Suomi.fi-valtuudet.  Annettavan valtuuden nimi on Tulotietojen käsittely. Voit valtuuttaa Hassisen Tilin tähän tehtävään.